Mærkesager


Et bedre sundhedsvæsen

Fri og lige adgang til sundhed

Et renere miljø

Til vores børn og børnebørn

Flere grønne arbejdspladser

På danske løn- og arbejdsvilkår

Bliv medlem

Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds - eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.